Проблемна заборгованість

Можливість забезпечення ідей щодо нових бізнес-планів та бізнес-проектів за допомогою Due Diligence стала цілком реальною. Це поняття є популярним на ринку правових послуг, наша мета – зробити його зрозумілим, доступним та корисним для Вас. «Такс Терра» готова сприяти Вам у прийняті зважених та правильних рішень для розвитку Вашого бізнесу і реалізації нових стратегічних планів.

Для розуміння справжнього рівня ризику у випадку виходу на нові ринки та укладення угод, компаніям необхідна комплексна фінансова та юридична інформація про потенційний об’єкт інвестування чи у випадку залучення позикових коштів.

Due diligence, як правило, необхідний або бажаний у випадку:

 • купівлі/продажу бізнесу, в т.ч. інвестиції в зарубіжні компанії;
 • реструктуризації підприємства;
 • надання доказів фінансової спроможності іноземному партнеру або інвестору;
 • перевірка надійності і платоспроможності свого контрагента;
 • створення спільного підприємства.

В підсумку Due diligence клієнти отримують адекватну інформацію про об’єкт інвестування, включаючи визначення інвестиційних, фінансових, податкових і юридичних ризиків, формулювання незалежної оцінки об’єкта інвестування, детальне дослідження діяльності компанії, фінансово стану та позиціонування на ринку.

ЮФ «Такс Терра» пропонує наступні послуги по проведенню юридичної, податкової та фінансової експертизи («Due Diligence»):

Юридичну експертизу («Legal Due Diligence»)

Юридичну експертизу в більшості випадках визначають як певну послідовність ретельних дій, що здійснюються професіоналами щодо перевірки відповідності документів, як у цілому, так і окремих частин, чинному законодавству, а також цілям які переслідувалися під час підписання документів.

Проведення юридичної експертизи на високому рівні дозволяє нам вберегти Клієнта від небажаних для нього наслідків у випадку підписання будь-якого документу. Правильні висновки юридичної експертизи допоможуть Вам прийняти вигідні рішення у процесі розвитку Вашого бізнесу, а також виявити правові уже існуючі, або ті, що можуть виникнути в майбутньому внаслідок укладання будь-якої угоди.

Юридична експертиза проводиться з метою аналізу наступних аспектів:

 • юридичних аспектів діяльності компанії, включаючи корпоративну історію компанії (наприклад, законність приватизації, процедури реєстрації, продажу часток/акцій);
 • ризиків, пов’язаних із майбутніми та діючими контрактами;
 • умов дотримання трудового законодавства;
 • умов дотримання вимог дозвільного характеру, ліцензування, а також інших юридичних питань.

Фінансова експертиза («Financial Due Diligence»)

Бізнес-рішення вимагають чіткої орієнтації та знань про фінансовий стан Вашої компанії або тієї, яку Ви плануєте придбати, виразного уявлення про об’єкт майбутнього інвестування. Фінансова експертиза це процес дослідження економічних аспектів спірних питань в бухгалтерській та фінансовій сфері компанії. У випадку, якщо Ви хочете перевірити реальний фінансовий стан організації, перевірити майбутній договір на фінансові ризики, інвестувати в новий цікавий об’єкт – «Такс Терра» готова забезпечити:

 • оцінку фінансового стану об’єкта інвестування з перевіркою всіх активів і зобов’язань, їх реальної оцінки;
 • своєчасне виявлення критичних ризиків для угоди;
 • визначення найбільш важливих фінансових індикаторів, таких як: нормалізований операційний прибуток (EBITDA), нормалізований чистий робочий капітал і чистий борг;
 • відповідність даних Інформаційних Меморандумів фінансовій звітності і інформації для підвищення довіри до даної інформації;
 • гарантій, які вимагаються від продавця, і питань, які необхідно вирішити в ході переговорів, відобразити в договорі купівлі-продажу із відповідним коригуванням фінальної вартості;
 • питань, які необхідно вирішити після угоди для успішної інтеграції;
 • оптимального структурування угод.

Податкова експертиза («Tax Due Diligence»)

Податкова експертиза – це дослідження поточних і майбутніх податкових зобов’язань компанії. Це один з аспектів потрібної обачності у нових бізнес-проектах. Робота юристів юридичної фірми включає в себе перевірку потенційних ризиків і можливостей, структурування і питання фінансування з юридичної і податкової точки зору правових угод та рекомендацій щодо належних податкових гарантій.

Податкова експертиза дає можливість прослідкувати:

 • відповідність податкової політики компанії вимогам податкового законодавства і практики адміністрування податків;
 • перевірити поточний стан розрахунків компанії з держбюджетом по податковим зобов’язанням;
 • встановити ризики, пов’язані із поточними або потенційними судовими спорами компанії із податковими/митними органами або Пенсійним фондом;

визначати податкові ризики, пов’язані із виконанням зобов’язань по поточним контрактам, договорам позики.