Тел.: +38044-361-36-77; +38044-361-36-88. вул. Михайлівська, 6А, Київ, 01001
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ГРОМАДСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННЮ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ГРОМАДСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННЮ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

В нашу компанію звернулася громадська організація, легалізована та внесена до Реєстру громадських організацій шляхом направлення повідомлення. Для продовження діяльності (зокрема, планувалося залучати кошти третіх осіб, добровільні внески, гранти) Клієнту необхідно було отримати статус юридичної особи із збереженням свого найменування.

Зазначимо, що подібне питання виникає нерідко. В основному, воно стосується тих об’єднань, які успішно проводять свою діяльність – з одного боку, назва об’єднання вже стала широковідомою, а з іншого – з’являється можливість та необхідність проводити діяльність на більш високому та дієвому рівні із залученням коштів, майна тощо.

У той же час процедура, яка регулює отримання статусу юридичної особи, містить суттєві прогалини, оскільки Закон України «Про громадські об’єднання» містить лише формулювання щодо загального порядку реєстрації (набуття) статусу юридичної особи за рішенням вищого органу управління організації.

Так, невизначеним залишається питання чи потрібно проводити установчі збори (по аналогії зі звичайним заснуванням), адже об’єднання і де-факто, і де-юре вже існує. Також відкритим залишається питання стосовно того, який саме орган має приймати рішення про набуття статусу юридичної особи. Зокрема, діючим статутом об’єднання вищим органом управління може визначатись Рада або Дирекція, в той же час на практиці в місцевих управліннях юстиції вимагається рішення виключно Загальних зборів.

Практичний досвід юристів корпоративної практики ТАКС ТЕРРИ дозволив у максимально короткий термін отримати для громадського об’єднання Клієнта статус юридичної особи, а також провести реєстрацію ГО в податкових органах, отримавши ознаку неприбутковості. Крім цього, Клієнт отримав комплексу юридичну консультацію стосовно нюансів ведення податкового обліку неприбуткової організації зі статусом юридичної особи та порядку подання звітності.

Leave a Reply